Προσλήψεις στα Κέντρα Κοινότητας της Νέας Ιωνίας

Συνεχίζονται οι προσλήψεις στα Κέντρα Κοινότητας σε όλη τη χώρα, με νέες θέσεις εργασίας στην Αττική. Το Κέντρο Κοινότητας στη Νέα Ιωνία αναζητά ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς για ετήσια σύμβαση. Για να συμμετέχει κάποιος στην προκήρυξη, απαιτείται πτυχίο από Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι 18 έως 67 ετών, εκτός αν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος ζωής και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Νέοι κύκλοι προσλήψεων στη Νέα Ιωνία: Τα απαραίτητα προσόντα για τους υποψηφίους

Περί Ψυχολόγων

  • Πτυχίο ή δίπλωμα σε Ψυχολογία ή Φιλοσοφία Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία. Επίσης, πρέπει να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου και γνώση πληροφορικής.

Περί Κοινωνικών Λειτουργών

  • Για ΠΕ: Απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα σε Κοινωνική Εργασία ή Κοινωνική Διοίκηση. Οι ΤΕ πρέπει να έχουν πτυχίο σε Κοινωνική Εργασία. Επιπλέον, απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού και γνώση πληροφορικής.

Νέοι κύκλοι προσλήψεων στη Νέα Ιωνία: Που και πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 12 και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 2000470-414-415-421-472

δειτε ακομα

δειτε ακομα