Προσλήψεις με απολυτήριο λυκείου σε Περιφέρειες

Εδώ έχουμε έξι θέσεις εργασίας που αφορούν στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, αναζητούνται κοινωνικοί επιμελητές, οδηγοί και συνοδοί σχολικών οχημάτων.

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

Για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, η ειδικότητα που αναζητείται είναι:

  • Κοινωνικοί Επιμελητές – 4 θέσεις

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Για αυτή την προκήρυξη, οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

  • ΔΕ Οδηγών – 1 θέση
  • ΔΕ Συνοδών σχολικών οχημάτων – 1 θέση

δειτε ακομα

δειτε ακομα