Προσφέρετε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή σας και θα πάρετε διπλή ευλογία από το Θεό: τα σοφά λόγια του Αγίου Παϊσίου

Όταν ενοιώθει ο άνθρωπος να είναι ευάλωτος, να ανοίγει την καρδιά του και να αποκαλύπτει τα λάθη του στο πνευματικό, τότε ταπεινώνεται, ανοίγει την πύλη του Ουρανού και λαμβάνει τη χάρη του Θεού και την απελευθέρωσή του.

Ο γνωστικός, ο Οσιος Μάρκος ο Ασκητής λέει: “Ο γνωστικός εξομολογείται στον Θεό όχι με την απαρίθμηση των παραπτωμάτων του, αλλά με την υπομονή των επερχόμενων θλίψεων.” Τι εννοεί;

Κάθε πιστός πρέπει να εξομολογείται και πριν από την προσευχή του, ταπεινώνοντας τον εαυτό του και δεχόμενος τις θλίψεις ως φάρμακο. Ο Άγιος δεν απαγορεύει να κάνει κανείς δύο εξομολογήσεις, αλλά να υπομένει τις θλίψεις.

Στην πρώτη εξομολόγηση, ο πιστός πρέπει να παραθέσει λεπτομέρειες από τη ζωή του στον πνευματικό, ώστε να βρει την πληγή και να την θεραπεύσει.

Σπουδαία λόγια αγάπης του Αγίου ΠαϊσίουΌταν κάποιος πρώτοφορά εξομολογηθεί, μπορεί να λέει πολλές αμαρτίες. Με τον καιρό όμως, ο αριθμός αυτών μειώνεται, δείχνοντας την εξέλιξη προς την καλύτερη κατεύθυνση.

Ο πνευματικός αγαπά και πονάει όταν βλέπει τη ψυχή να επηρεάζεται, τη βοηθά στη μετάνοια, την απαλλάσσει από το άγχος και την οδηγεί στον Παράδεισο.

Ένας πνευματικός πρέπει να είναι αληθινός πατέρας, να νουθετεί με θεϊκή αγάπη και στοργή, να έχει ταπείνωση και καλωσύνη και πρέπει να προσπαθήσει να ενδιαφέρεται για τους τον πληγούμενους.

Είναι σημαντικό να αγαπά και να πονά όταν βλέπει τον άλλον να υποφέρει, ώστε να κατανοεί τον πόνο του. Το μάλωμα πρέπει να γίνεται με αγάπη και υπόδειξη του σφάλματος με λεπτό τρόπο, ώστε να μην προκαλείται αρνητική αντίδραση.

Άλλοτε, το μάλωμα γίνεται με πόνο και αγάπη, και αν και ο άλλος στενοχωριέται, νιώθει την αγάπη ως βαθύ συναίσθημα.

δειτε ακομα

δειτε ακομα