Πρόγραμμα Υποτροφιών της HELLENiQ ENERGY για μεταπτυχιακές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024

Η HELLENiQ ENERGY ανακοινώνει για 11η συνεχή χρονιά το Πρόγραμμα Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, στηρίζοντας αριστούχους τελειόφοιτους και αποφοίτους πανεπιστημίου που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε τομείς σχετικούς με τη δραστηριότητα της εταιρείας. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Ευθύνης “Proud of Youth”.

 • Οι υποτροφίες αφορούν στην πραγματοποίηση σπουδών πλήρους φοίτησης, με μέγιστη διάρκεια τα δύο έτη για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος
 • Κάθε υποτροφία καλύπτει μόνο το κόστος διδάκτρων

Συμπληρώστε ηλεκτρονικά την αίτηση σας εδώ

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Υποτροφιών της Hellenic Energy θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 7 Μαΐου 2023. Το πρόγραμμα θα χορηγήσει έως 20 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε συγκεκριμένους επιστημονικούς κλάδους.

Τομέας Μηχανικής και Ενέργειας:

 • Ενεργειακός Μετασχηματισμός
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Εναλλακτικές Τεχνολογίες – Οχήματα – Καύσιμα – Βιώσιμες Μεταφορές
 • Προηγμένα Ενεργειακά Υλικά για την Παραγωγή και Αποθήκευση Ενέργειας
 • Μηχανική του Πετρελαίου κ.ά.

Τομέας Ψηφιακού Μετασχηματισμού:

 • Προγραμματισμός
 • Δίκτυα και Επικοινωνίες
 • Ανάλυση Δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Intelligent Automation-Robotics κ.ά.

Τομέας Επιστημών Περιβάλλοντος:

 • Διαχείριση Περιβάλλοντος
 • Κλιματική Αλλαγή
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Ευφυείς Πόλεις
 • Τοπική Ανάπτυξη κ.ά.

Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης:

 • Οικονομικά της Ενέργειας – Βιοοικονομία – Κυκλική Οικονομία
 • Διοίκηση Ενεργειακών Έργων
 • Marketing – Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις – Πολιτική Επικοινωνία
 • Νομικές Σπουδές (Δίκαιο της Ενέργειας, Δίκαιο και Πληροφορική)
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων κ.ά.

Όλες τις πληροφορίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις θα τις βρείτε στην προκήρυξη του Προγράμματος εδώ

HELLENiQ ENERGY: Είκοσι υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές

Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε για έναν ένδεκατο συνεχόμενο χρόνο το πρόγραμμα υποτροφιών “Proud of Youth” που επιβραβεύει έως 20 αριστούχους τελειόφοιτους και αποφοίτους πανεπιστημίου για μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά και διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμη μέχρι την 7η Μαΐου 2023.

Οι επιστημονικοί τομείς για τους οποίους η HELLENiQ ENERGY θα προσφέρει υποτροφίες, είναι οι ακόλουθες τέσσερις:

 • Μηχανική και Ενέργεια,
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός,
 • Επιστήμες του Περιβάλλοντος, και
 • Οικονομία και Διοίκηση.

Η HELLENiQ ENERGY έχει χορηγήσει έως τώρα 270 υποτροφίες για ακαδημαϊκές σπουδές σε Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, ΗΠΑ, Καναδά, Νορβηγία και Ολλανδία, σε αγγλόφωνα ή ελληνόφωνα προγράμματα σπουδών. Οι υπότροφοι του Ομίλου διακρίνονται για τις άριστες επιδόσεις, τη συγκροτημένη προσωπικότητά τους και τους ξεκάθαρους στόχους που θέτουν. Η πρωτοβουλία αποτελεί σημαντική δράση στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης της HELLENiQ ENERGY και υποστηρίζει την προσπάθεια των νέων ανθρώπων για μάθηση και εξέλιξη.

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα και για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα https://scholarships.helleniqenergy.gr/ .

δειτε ακομα