Πότε θα πληρωθεί το αυξημένο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα [vid]

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα θα αυξηθεί σε 216 ευρώ το μήνα και θα προσαυξηθεί ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Συγκεκριμένα, όσοι λαμβάνουν σήμερα 200 ευρώ θα λάβουν 216 ευρώ. Όσοι λαμβάνουν 300 ευρώ θα πάρουν 324 ευρώ και όσοι λαμβάνουν 400 ευρώ το μήνα θα λάβουν 432 ευρώ. Η πληρωμή αυτού του αυξημένου ποσού θα γίνει τον δεκέμβριο.

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα παρέχεται σε περίπου 250.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό είναι 200 ευρώ το μήνα. Αυτό αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού και κατά 50 ευρώ για κάθε ανήλικο.

Η πληρωμή γίνεται με πίστωση στον λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, αν το ποσό είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 100 ευρώ ανά μήνα. Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.

Ποιες θεωρούνται ωφελούμενες ομάδες;

α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό:

– Ενήλικας άνω των 25 ετών που δεν φοιτάει σε σχολείο ή ινστιτούτο εκπαίδευσης

β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό:

– Οι άνθρωποι που ζουν μαζί

γ. Άστεγοι:

– Τα άτομα που ζουν στον δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα

δειτε ακομα