Πληρωμή 1.137 δικαιούχων στο Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ και παράταση της προθεσμίας αιτήσεων στο “Φορτίζω Παντού”

Σύντομα, θα κατατεθεί στους λογαριασμούς 1.137 ανθρώπων που λαμβάνουν ενίσχυση από το πρόγραμμα “Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ” το ποσό των 3.649.114,87 ευρώ. Από αυτά, 1.675.463,16 ευρώ πηγαίνουν σε 897 φυσικά πρόσωπα και 1.973.651,71 ευρώ σε 240 νομικά πρόσωπα. Συνολικά, θα επιδοτηθούν 1.225 ηλεκτρικά οχήματα.

Από τον Νοέμβριο του 2023, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει χορηγήσει ενίσχυση ύψους 31.567.689,00 ευρώ σε 9.211 δικαιούχους για την αγορά ή ενοικίαση ηλεκτρικού οχήματος.

Από την πρώτη έναρξη του Προγράμματος τον Ιούλιο 2022, έχει διατεθεί συνολικό ποσό 36.941.312,18 ευρώ.  

Μαζί με τη νέα έγκριση για το “Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ”, αλλάζει και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 31/7/2024, καθώς και η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων μέχρι τις 31/12/2025 για τη δράση επιδότησης δημόσιων σταθμών φόρτισης “Φορτίζω Παντού”.

Η δράση αυτή στοχεύει στο να προσφέρει οικονομικά κίνητρα για την αγορά και την εγκατάσταση δημόσιων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε κεντρικές αστικές και περιαστικές περιοχές, όπως αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια και χώροι στάθμευσης.

Στόχος του “Φορτίζω Παντού” είναι η εγκατάσταση τουλάχιστον 4.500 δημόσιων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, με συνολική ισχύ 300.000 kW.

Η δράση “Φορτίζω Παντού” χρηματοδοτείται με 80 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για να είναι επιτυχημένη, λειτουργεί επίσημη διαδικτυακή πύλη (https://fortizopantou.gov.gr).

δειτε ακομα

δειτε ακομα