Πιστοποιητικά που δε θα εκδίδονται από την Άνοιξη

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχεδιάζει να σταματήσει την έκδοση πιστοποιητικών από τους πολίτες, λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο όγκο έκδοσης πιστοποιητικών δημοτολογίου. Μόνο τον τελευταίο μήνα του περασμένου Δεκεμβρίου εκδόθηκαν συνολικά 176.645 πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, 41.070 πιστοποιητικά γέννησης και άλλες μορφές πιστοποιητικών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη αυτά που έχουν εκδοθεί από τους δήμους.

Αυτή η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην αυτόματη έκδοση και ανάκτηση των πιστοποιητικών από τους αρμόδιους φορείς, με σκοπό την ελάττωση της ψηφιακής γραφειοκρατίας. Ο επόμενος στόχος είναι η διακίνηση δεδομένων, με τη σύμφωνη άδεια και έγκριση του πολίτη, μέσω SMS. Αυτό θα απαιτήσει θεσμικές παρεμβάσεις και συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, προτού η κατάργηση αρχίσει.

Η στρατηγική αυτή βασίζεται στη διευκόλυνση των πολιτών, στην εγκαθίδρυση μιας πιο φιλικής και ευέλικτης δημόσιας διοίκησης και στην αρχή “Μόνο Απαξ”. Επιπροσθέτως, αναμένεται να συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων και χρόνου για τη δημόσια διοίκηση και τους πολίτες.

δειτε ακομα

δειτε ακομα