Πάνω από 404.692 δικαιούχοι για επιδόματα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και το e-ΕΦΚΑ

Από τις 4 έως 8 Δεκεμβρίου, περίπου 404.692 δικαιούχοι θα λάβουν σύνολο 222.888.557 ευρώ από το e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Συγκεκριμένα:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • Από τις 4 έως 8 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 22,5 εκατ. ευρώ σε 30 δικαιούχους για εφάπαξ
  • Στις 5 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 388.557 ευρώ σε 28.162 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)
  1. Από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα διεξαχθούν οι ακόλουθες καταβολές:
  • 160 εκατ. ευρώ σε 346.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας, δώρο χριστουγέννων και άλλων επιδομάτων
  • 22 εκατ. ευρώ σε 6.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
  • 6 εκατ. ευρώ σε 23.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

δειτε ακομα

δειτε ακομα