Πανελλήνιες 2023: Πώς θα γίνει η εξέταση των υποψηφίων σε όλα τα μαθήματα φέτος;

Το υπουργείο Παιδείας έχει καθορίσει τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2023. Η απόφαση αφορά σε όλα τα μαθήματα και περιλαμβάνει λεπτομέρειες για την εξέταση και βαθμολόγηση των υποψηφίων. Τα θέματα των εξεταζόμενων μαθημάτων προέρχονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις και περιλαμβάνουν ποικιλία ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Οι υποψήφιοι απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα και οι ερωτήσεις διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.

Για την εξέταση του μαθήματος “Αρχαία Ελληνικά” της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, διδάσκονται αποσπάσματα διδαγμένου κειμένου από το πρωτότυπο 12-20 στίχων με νοηματική συνοχή και διατίθενται ποικιλία ερωτήσεων. Οι υποψήφιοι απαντούν υποχρεωτικά σε όλες τις ερωτήσεις και η βαθμολογία κατανέμεται ισοτίμως στα επιμέρους ερωτήματα, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικός βαθμός για κάθε ένα από αυτά. Η διάρκεια της γραπτής εξέτασης του μαθήματος είναι τριώρη, εκτός αν οριστεί διαφορετικά από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.Η εξέταση στο μάθημα της Ιστορίας στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου αποτελείται από δύο θέματα. Το πρώτο θέμα αφορά ερωτήσεις που ελέγχουν τις ιστορικές γνώσεις των υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών εννοιών, γεγονότων, χρονολογιών, δράσης ιστορικών προσώπων και κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών φαινομένων. Το δεύτερο θέμα απαιτεί σύνθεση ιστορικών γνώσεων και κριτική ικανότητα, συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων ιστορικών γεγονότων και προσώπων και αναλύσεων αιτιών ή συνθηκών που συντέλεσαν στη διαμόρφωση και εξέλιξη σημαντικών ιστορικών φαινομένων. Στη δεύτερη ομάδα θεμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, όπως γραπτές ιστορικές πηγές, εικαστικά έργα, χάρτες και διαγράμματα.

Η βαθμολογία της εξέτασης στην Ιστορία κατανέμεται κατά 50% σε κάθε μία από τις δύο ομάδες θεμάτων. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε κάθε μία από αυτές, ο οποίος καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους υποψηφίους γραπτώς.

Για την εξέταση στο μάθημα των Λατινικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται στους υποψηφίους ένα διδασκόμενο κείμενο 14-16 στίχων από ένα ή περισσότερα κείμενα. Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να μεταφράσουν 10-12 στίχους από αυτό στη Νέα Ελληνική και να απαντήσουν σε παρατηρήσεις σχετικά με την εισαγωγή του σχολικού βιβλίου των Μ. Πασχάλη, Γ. Σαββαντίδη, Λατινικά τ. Α’, συσχέτιση λέξεων της Λατινικής με λέξεις που χρησιμοποιούνται στη Νέα ΕλληνΤο τρίτο και το τέταρτο θέμα του μαθήματος αποτελούν ασκήσεις ή προβλήματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του.

δειτε ακομα