Οι προβλέψεις του προϋπολογισμού του 2024 για την υγεία ανέρχονται σε 12,826 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση για τον Προϋπολογισμό του 2024, προβλέπεται αύξηση των πιστώσεων για την υγεία σε σύνολο 897 εκατ. ευρώ, αφήνοντας πιστώσεις ύψους 5,705 δισ. ευρώ στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Παράλληλα, προβλέπεται ενίσχυση του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων σε 66 εκατ. ευρώ και του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας σε 256 εκατ. ευρώ για δράσεις στον τομέα της υγείας. Τέλος, αναμένεται θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα από τα δημόσια νοσοκομεία και το σύστημα ΠΦΥ, αύξηση των συνολικών εσόδων σε 4,355 δισ. ευρώ και ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ.

δειτε ακομα

δειτε ακομα