Οι Διοικητικοί Δικαστές αντιτίθενται στη συγχώνευση δικαστηρίων και στα μη κρατικά πανεπιστήμια

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών (ΕΔΔ) μετά το πέρας της γενικής συνέλευσης της εξέδωσε ψήφισμα στο οποίο εκφράζει την αντίθεσή της στην κατάργηση και συγχώνευσης Διοικητικών Δικαστηρίων, την αλλαγή στο αυτοδιοίκητο, όπως επίσης και στη σύσταση πανεπιστημίων από ιδιώτες, καθώς απαγορεύεται από το Σύνταγμα.

Επισημαίνουμε ότι υπάρχουν σημαντικά εμπόδια για την άσκηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας.

Καλούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να λάβει υπόψη τις δικονομικές προτάσεις που έχουμε καταθέσει, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση των όρων πρόσβασης των πολιτών στα διοικητικά δικαστήρια.

Διαπιστώνουμε με ανησυχία ότι η πιλοτική δίκη έχει συρρικνώσει δραματικά τον διάχυτο έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων, κάτι που υποσκάπτει ευθέως τη δικαστική λειτουργία.

Διεκδικούμε ουσιαστική αναμόρφωση του συνταγματικού μισθολογίου των δικαστικών λειτουργών. Οι ασήμαντες αυξήσεις που δόθηκαν προσφάτως δεν αποκαθιστούν ούτε στο ελάχιστο τις απώλειες από την εκτόξευση του κόστους ζωής μετά από δεκαπενταετία μειώσεις στο μισθολόγιο μας.

Διεκδικούμε, επίσης, την επαναφορά των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος αδείας.

Αξιώνουμε την αποκατάσταση των συντάξεων, την εφαρμογή της 1332/2023 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την άμεση κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 38 παρ. 2 του ν. 3986/2011.

Αξιώνουμε τη συμμετοχή του Δ.Σ. της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών στις νομοπαρασκευαστικές ή άλλες επιτροπές όταν προετοιμάζεται η νομοθέτηση για ζητήματα που αφορούν την ύλη της δικαιοδοσίας μας.

Εκφράζουμε τη διαφωνία μας με τη διακηρυγμένη αλλαγή στο αυτοδιοίκητο, σύμφωνα με την οποία θα ανατεθεί μέρος της διοίκησης των μεγάλων δικαστηρίων σε τεχνοκράτες συνδεόμενους με το ΤΑΧΔΙΚ.

Τέλος, έχοντας δικαίωμα και υποχρέωση να υπερασπιζόμαστε, ώς ένωση, τις δημοκρατικές ελευθερίες, εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για την εισβολή αστυνομικών δυνάμεων σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Οι κοινωνικοί αγώνες δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζονται με καταστολή.

Επισημαίνουμε ότι το άρθρο 16 του Συντάγματος ορίζει ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ότι η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται».

δειτε ακομα

δειτε ακομα