Νέος Γραπτός Διαγωνισμός για αποφοίτους ΤΕΙ

Οι διορισμοί θα γίνουν με γραπτές εξετάσεις σε υπολογιστή. Η ύλη είναι γνωστή, δηλαδή οι ενότητες που θα εξεταστείτε.

Η προκήρυξη βρίσκεται στο Τυπογραφείο από πριν το Πάσχα.

Ο διαγωνισμός αφορά στις ειδικότητες ΤΕ Δασοπόνων.

Στον νέο γραπτό διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Δασοπονίας ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Η ηλεκτρονική εξέταση θα περιλαμβάνει τη δοκιμασία δεξιοτήτων σε γλωσσικό, αριθμητικό, επαγωγικό και παραγωγικό συλλογισμό, αντιληπτική ταχύτητα και ακρίβεια, εργασιακά σενάρια και μοτίβα.

Για να ανταπεξέλθουν, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μελετήσει και γενικές γνώσεις, καθώς και το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και δίκαιο.

Ο Γραπτός Διαγωνισμός αναμένεται μετά το Πάσχα έως και τον Ιούλιο το αργότερο.

δειτε ακομα

δειτε ακομα