Νέα Διοικητική Επιτροπή στον ΟΣΕ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΣΕ, ορίστηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

  • Γιάννος Γραμματίδης, Πρόεδρος,
  • Χριστίνα Βασιλοπούλου, Μέλος,
  • Βασίλης Γιαννακουλόπουλος, Μέλος,
  • Αντιγόνη Παπαγγελοπούλου, Μέλος,
  • Ιωάννης Πετρόπουλος, Μέλος.

Η αναδιάρθρωση στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας του ΟΣΕ και εντάσσεται στην προσπάθεια ανάταξης του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Τα νέα μέλη επιλέχθηκαν με βάση κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης, εμπειρίας και ποσόστωσης φύλου.

Σύντομα βιογραφικά στοιχεία των μελών:

Γιάννος Γραμματίδης: Δικηγόρος, με εμπειρία σε Διοικητικά Συμβούλια.

Χριστίνα Βασιλοπούλου: Δικηγόρος με εξειδίκευση στην εταιρική διακυβέρνηση.

Βασίλης Γιαννακουλόπουλος: Οικονομολόγος, ειδικεύεται στην ελεγκτική και συμβουλευτική.

Αντιγόνη Παπαγγελοπούλου: Δικηγόρος με εμπειρία σε εμπορικό δίκαιο.

Ιωάννης Πετρόπουλος: Οικονομολόγος και στρατηγικός σύμβουλος επιχειρήσεων.

δειτε ακομα

δειτε ακομα