Γεννήσεις: Τερματίζεται το Ληξιαρχείο – Πλέον μόνο ψηφιακές δηλώσεις!

Η ψηφιακή δήλωση γέννησης έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα, με το 96% των φορέων που έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή να δηλώνουν ψηφιακά τη γέννηση ενός μωρού. Από την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας της εφαρμογής στις 17 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023, έχουν καταχωρηθεί συνολικά 248.599 ψηφιακές δηλώσεις γέννησης. Μόνο τον Μάρτιο του 2023, πραγματοποιήθηκαν ψηφιακά 5.975 δηλώσεις γέννησης. Το γράφημα δείχνει τις ψηφιακές δηλώσεις γέννησης κατά το διάστημα Μαρτίου 2022 – Μαρτίου 2023.

grafima1

Το 96% των φορέων που έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή δήλωσης γέννησης κάνουν χρήση της, με τον αριθμό των ψηφιακών δηλώσεων γέννησης να φτάνει τις 248.599. Από αυτούς, 88 είναι δημόσια νοσοκομεία και 43 ιδιωτικές κλινικές. Ενώ τα κέντρα υγείας που έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή δήλωσης γέννησης δεν έχουν καταχωρίσει καμία δήλωση γέννησης. Το 45% των ψηφιακών δηλώσεων γέννησης καταγράφεται στην Περιφέρεια Αττικής. Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρει πως η απλοποίηση και ψηφιοποίηση της δήλωσης γέννησης πραγματοποιήθηκε για να δημιουργήσει ένα κράτος σύγχρονο και λειτουργικό.

grafima2

Τον Μάρτιο του 2023, εκδόθηκαν στην Ελλάδα 7.443 ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, εκ των οποίων 1.374 εκδόθηκαν από τα προξενεία στο εξωτερικό. Η απόδοση ΑΜΚΑ στα νεογνά και η καταχώρηση τους στο μητρώο ΕΦΚΑ αυξήθηκαν σταθερά από την 1η Μαρτίου 2022 έως τις 31 Μαρτίου 2023. Τον Μάρτιο του 2023, το 91,19% των απονομών ΑΜΚΑ σε νεογνά έγινε αυτόματα μέσω της ψηφιακής δήλωσης γέννησης. Επίσης, τον ίδιο μήνα, περίπου το 86,29% των καταχωρίσεων νεογνών στο μητρώο ΕΦΚΑ έγιναν μέσω της ψηφιακής δήλωσης γέννησης. Τέλος, το ποσοστό των αιτημάτων χορήγησης επιδόματος γέννησης που υποβάλλονται μέσω της ψηφιακής δήλωσης γέννησης κατά μέσο όρο είναι περίπου 73,18%, ενώ τον Μάρτιο του 2023 ανήλθε στο 72,99%.

  • 4.774 εγκρίθηκαν αυτόματα, χωρίς την παρέμβαση του πολίτη
  • 292 παρέμειναν σε εκκρεμότητα
  • 124 απορρίφθηκαν επειδή δεν πληρούνταν ένα ή περισσότερα κριτήρια, ενώ για
  • 38 αιτήματα υπήρξε αποτυχία δημιουργίας αίτησης (π.χ. λόγω τεχνικού προβλήματος κατά την κλήση).

Στον Μάρτιο 2023 εκδόθηκαν συνολικά 7.443 ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, ενώ το 91,19% της απονομής ΑΜΚΑ σε νεογνά έγινε αυτόματα μέσω της ψηφιακής δήλωσης γέννησης. Το ποσοστό υποβολής αιτημάτων για επιδότηση τέκνων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της δήλωσης γέννησης ήταν περίπου 63%, ενώ το ποσοστό αυτόματα εγκεκριμένων αιτήσεων ήταν 91,32%. Ο βασικότερος λόγος για την εκκρεμότητα των αιτήσεων ήταν η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τα εισοδηματικά κριτήρια και την απουσία εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

δειτε ακομα

δειτε ακομα