Επιδόματα: 93.887 δικαιούχοι θα λάβουν πληρωμές στα ATM

Από 15 μέχρι 19 Απριλίου, θα δοθούν 94.754.700 ευρώ σε 93.887 δικαιούχους από το e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Συγκεκριμένα:

  • Από το e-ΕΦΚΑ, θα δοθούν 27.800.000 ευρώ σε 1.130 δικαιούχους για εφάπαξ πληρωμές.
  • Στις 15 Απριλίου, θα δοθούν παροχές τ.ΟΑΕΕ 214.439 ευρώ σε 202 δικαιούχους.
  • Στις 18 Απριλίου, θα δοθούν 13.240.261 ευρώ σε 29.455 δικαιούχους για Επιδόματα Μητρότητας, Κυοφορίας, Ασθενείας, Ατυχήματος, και Έξοδα Κηδείας.
  • Από τη ΔΥΠΑ, θα γίνουν οι εξής πληρωμές:
  • 21 εκατ. ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδομάτα ανεργίας και άλλα επιδόματα.
  • 21 εκατ. ευρώ σε 22.000 δικαιούχους σε προγράμματα απασχόλησης.
  • 8 εκατ. ευρώ σε 100 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
  • 2 εκατ. ευρώ σε 4.000 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 1,5 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

δειτε ακομα

δειτε ακομα