Επίδομα ενοικίου: Ποιοι δικαιούνται από 70 έως 210 ευρώ τον μήνα

Το επίδομα ενοικίου από τον ΟΠΕΚΑ είναι πρόγραμμα που δίνει 70 έως 210 ευρώ τον μήνα ανάλογα με την κατηγορία:

  • Δικαιούχος: 70 ευρώ το μήνα.
  • Κάθε μέλος: 35 ευρώ επιπλέον.
  • Μονογονεϊκή οικογένεια: επιπλέον 35 ευρώ.
  • Νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα: 35 ευρώ ανά τέκνο.

Το ανώτατο όριο είναι 210 ευρώ το μήνα για κάθε νοικοκυριό.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr. Υποβολή και πλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον μισθωτή της κατοικίας και αφού έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού. Το επίδομα καταβάλλεται με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου

Μετά από έξι μήνες, μπορείτε να επανυποβάλλετε αίτηση.

δειτε ακομα

δειτε ακομα