Ενημέρωση σχετικά με τις πληρωμές των ιδιοκτητών καταλυμάτων και των τουριστικών γραφείων για το πρόγραμμα “Τουρισμός για Όλους”

Υπήρξαν σημαντικές τροποποιήσεις στη διαδικασία καταβολής πληρωμών για τους παρόχους καταλυμάτων και τουριστικών γραφείων του προγράμματος “Τουρισμός για Όλους” για τα έτη 2020-2021. Από 19-1-2024, οι πάροχοι που δεν έχουν υποβάλει ακόμα οριστικοποιημένο αίτημα πληρωμής θα πρέπει να το υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται από απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία σε μορφή PDF ή εικόνας. Οι αιτούντες θα πρέπει να παρέχουν είτε ψηφιακή υπογραφή είτε βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής τους από Δημόσια Αρχή.

Υπόδειγμα της αίτησης πληρωμής είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Οι πληρωμές θα επεξεργαστούν από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού και θα καταβληθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δηλώθηκαν.

Επιπλέον, για το πρόγραμμα του 2024, δεν απαιτούνται αιτήματα πληρωμών και εκκαθάρισης. Αντί αυτού, εφαρμόζεται η άυλη χρεωστική κάρτα, η οποία διευκολύνει την πληρωμή των δικαιούχων και των ελληνικών ξενοδόχων.

Οι αρμόδιοι υπουργοί εξέφρασαν τη σημασία αυτών των αλλαγών για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος και τη στήριξη του τουρισμού και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

δειτε ακομα

δειτε ακομα