Έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη στο Δημόσιο

Δημοσιεύτηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι πίνακες βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που συμμετείχαν στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό (πρόσκληση/προκήρυξη 2Γ/2022).

Στους Πίνακες Βαθμολογίας εμφανίζονται οι υποψήφιοι που κατάφεραν να συγκεντρώσουν την απαιτούμενη βαθμολογία βάσης (55 μονάδες για κάθε μάθημα/δοκιμασία), ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα, στα στοιχεία της αίτησής τους. Η ποσοστιαία επιτυχία στον διαγωνισμό ανήλθε στο 19,3% για σύνολο 77.073 υποψηφίων που πήραν μέρος σε τουλάχιστον ένα μάθημα.

Οι υποψήφιοι που δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν την απαιτούμενη βαθμολογία βάσης, δίνονται με τον Αριθμό Μητρώου Υποψηφίου από την ηλεκτρονική τους αίτηση.

Όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τη βαθμολογία τους ακολουθώντας τη διαδρομή: www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αποτελέσματα > Γραπτά-Βαθμολογίες και εισέρχοντας στις ηλεκτρονικές τους υπηρεσίες.

Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της βαθμολογίας, επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών.

Για να μπορέσουν οι επιτυχόντες του Α΄ ΣΤΑΔΙΟΥ να υποβάλλουν αίτηση στις προκηρύξεις του Β΄ ΣΤΑΔΙΟΥ, πρέπει να έχουν δηλώσει σωστά τα τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών ή/και πρόσθετα προσόντα) ανά κωδικό θέσης, σύμφωνα με την Πρόσκληση/Προκήρυξη 2Γ/2022. Σημειώνεται ότι το ΑΣΕΠ δεν έχει συσχετίσει ακόμη τους κωδικούς θέσεων με τα δηλωθέντα προσόντα.

δειτε ακομα