Ειδική εκλογική άδεια: Πώς θα χορηγηθεί στον ιδιωτικό τομέα

Η υπηρεσιακή υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου (ΦΕΚ Β’ 3748- Ιουνίου 2023) αποφάσισε τις λεπτομέρειες για τη χορήγηση ειδικής άδειας με τις αποδοχές για να εξασφαλιστεί η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όλοι όσοι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα και υπάγονται σε αυτόν, υποχρεούνται να χορηγήσουν ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές στο προσωπικό τους για να εξασφαλίσουν την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός τους κατά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Ανάλογα με την απόσταση μεταξύ του τόπου εργασίας και του τόπου ψηφοφορίας, καθορίζεται ο αριθμός των ημερών αδείας με αποδοχές, όπως προβλέπει η απόφαση:

Για μισθωτούς με εβδομαδιαία εργασία 6 ημέρες

α) Χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας σε όσους μετακινούνται σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρων.

β) Χορηγείται άδεια δύο (2) εργάσιμων ημερών σε όσους μετακινούνται σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων.

γ) Χορηγείται άδεια τριών (3) εργασιμων ημερών σε όσους μετακινούνται σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, καθώς και μετακινούνται με δικό τους μέσο με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.

δ) Σε περίπτωση μετακίνησης από και προς νησιά για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα αξιολογηθεί κατά περίπτωση, με βάση την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μεταφοράς, χωρίς ωστόσο η άδεια να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες.

Για μισθωτούς με εβδομα

δειτε ακομα