Η ΕΕ προτείνει τη συνέχιση του σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή προτείνει τη διατήρηση της “δυναμικής” και “σταθερής” εφαρμογής του σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Ελλάδα.

Στην έκθεσή της για την Ελλάδα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι το σχέδιο περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο σύνολο αλληλοενισχυόμενων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που θα εφαρμοστούν έως το 2026 και έχει προχωρήσει καλά μέχρι στιγμής. Ωστόσο, τονίζει ότι η συνέχιση της εφαρμογής του σχεδίου εξαρτάται από τη διοικητική και εκτελεστική ικανότητα των αρμόδιων φορέων υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής και τοπικής διοίκησης.

Επιπλέον, η ταχεία ένταξη του νέου κεφαλαίου REPowerEU στο σχέδιο θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση πρόσθετων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων για την υποστήριξη των στρατηγικών στόχων τη

δειτε ακομα