ΔΥΠΑ: Επίδομα κατάρτισης 400 ευρώ για 50.000 ανέργους – Πώς κάνετε αίτηση

Σε λίγο καιρό, θα μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για να λάβετε ένα από τα 25.000 εκπαιδευτικά προγράμματα σε “πράσινες” δεξιότητες που παρέχονται μόνο σε ανέργους άνω των 18 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ.

Ο κάθε συμμετέχων που ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποιηθεί στις γνώσεις και τις δεξιότητές του, δικαιούται να λάβει ένα εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.

Οι συνολικές ώρες κατάρτισης είναι 80, με το επίδομα να φτάνει τα 400 ευρώ καθαρά. Απαιτείται η ολοκλήρωση της κατάρτισης και η επιτυχής εξέταση πιστοποίησης για να λάβει το ολόκληρο εκπαιδευτικό επίδομα.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται με μικτές μεθόδους μάθησης, δηλαδή μέσω συνδυασμού διδασκαλίας από κοντά και από απόσταση.

Κατάρτιση

Η κατάρτιση περιλαμβάνει 12 ώρες διδασκαλίας από κοντά και τηλεκατάρτιση, με τουλάχιστον 48 ώρες διδασκαλίας από απόσταση και έως 20 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης. Η μέγιστη διάρκεια της διδασκαλίας από κοντά και τηλεκατάρτισης είναι τέσσερις ώρες.

Πράσινες δεξιότητες

Τα θέματα κατάρτισης περιλαμβάνουν στρατηγικό σχεδιασμό, περιβαλλοντική λογιστική, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλα σχετικά με τη βιωσιμότητα.

Η διαδικασία

Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος γίνεται σε δύο φάσεις: αρχικά το 70% μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και στη συνέχεια το υπόλοιπο 30% μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων πιστοποίησης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από το εκπαιδευτικό επίδομα και πρέπει να καταβληθούν από τον πάροχο της κατάρτισης.

δειτε ακομα

δειτε ακομα