Δώρο Πάσχα 2024: Πότε πληρώνεται και πώς υπολογίζεται

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε ότι το επίδομα που είχε σχεδιαστεί ως έκτακτη βοήθεια για τους ευάλωτους αυτό το Πάσχα δεν θα δοθεί, λόγω ανεξαρτησίας του από τον προϋπολογισμό, λόγω και της ανεπίτυχης οικονομικής ανάπτυξης του 2023.

Όλα τα μισθωτά άτομα, είτε με μηνιαίο εισόδημα είτε με ημερομίσθιο, απασχολούμενα είτε πλήρους είτε μερικής απασχόλησης, δικαιούνται επίδομα εορτών για το Πάσχα, το οποίο είναι ανάλογο με το μισό μηνιαίο μισθό για τους μισθωτούς και με 15 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.

Το επίδομα πληρώνεται τη Μ. Τετάρτη κάθε έτους, που φέτος συμπίπτει με την 1η Μαΐου. Δεν υπάρχει υποχρέωση από τους εργοδότες να το καταβάλλουν νωρίτερα.

Σχετικά με τον υπολογισμό του επιδόματος, καταβάλλεται σε πλήρες μέγεθος αν η σχέση εργασίας κράτησε από 1/1 έως 30/4. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης αυτού του χρονικού διαστήματος, υπολογίζεται αναλογίας του επιδόματος.

Το επίδομα δίνεται ακόμα και σε πρώην εργαζομένους, ανεξαρτήτως της αιτίας λήξης της σύμβασης εργασίας τους.

δειτε ακομα

δειτε ακομα