Διοικητές νοσοκομείων: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους

Οι υποψήφιοι για τη θέση των διοικητών και αναπληρωτών διοικητών σε νοσοκομεία και Υγειονομικές Περιφέρειες δεν είχαν καλές επιδόσεις στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξετάσεις που έκανε το ΑΣΕΠ ήταν απαιτητικές και δυσκόλεψαν πολλούς υποψηφίους.

Οι βαθμολογίες που ανακοινώθηκαν κυμαίνονται από μέτριες έως χαμηλές. Πολλοί υποψήφιοι έγραψαν χαμηλούς βαθμούς.

856

Το επόμενο στάδιο

Δεν επιτρέπονται διαμαρτυρίες για τη βαθμολογία. Στο επόμενο στάδιο, η Επιτροπή Επιλογής θα ελέγξει τα προσόντα των 15 πρώτων υποψηφίων. Θα γίνει μοριοδότηση και κλήση για συνέντευξη των επτά με την υψηλότερη βαθμολογία.

Μετά την τοποθέτηση των Διοικητών των ΥΠΕ, θα συγκροτηθούν οι Επιτροπές για την επιλογή των Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων.

Στη συνέχεια, θα γίνει η διαδικασία για τους υπόλοιπους υποψηφίους προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι πίνακες με τους τρεις κορυφαίους υποψηφίους για τις θέσεις.

δειτε ακομα

δειτε ακομα