Αθλητικά Summer Camps: Νέα προκήρυξη για αποφοίτους ΠΕ

Υπάρχει νέα προσθήκη στο Αθλητικό Summer Camp του Δήμου Πετρούπολης, λόγω αυτού, ανακοινώθηκε μια προκήρυξη για γυμναστές με εξειδίκευση σε ρυθμική γυμναστική, κολύμβηση και εποπτεία.

Το Summer Camp θα έχει δίμηνη σύμβαση με τα άτομα που θα επιλεγούν.

Για τις αιτήσεις:

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι 18-67 ετών, εκτός αν έχουν συμπληρώσει τα 67 και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί.
  • Θα πρέπει να έχουν καλή υγεία και φυσική κατάσταση.
  • Δεν πρέπει να έχουν ποινικό παρελθόν ή άλλα νομικά θέματα.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από 10 έως 12 Ιουνίου είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο άτομο.

δειτε ακομα

δειτε ακομα