ΑΣΕΠ: Τελικά αποτελέσματα για τις 974 μόνιμες θέσεις στην Υγεία

Έχουμε τα αποτελέσματα για τις μόνιμες θέσεις εργασίας στον τομέα της Υγείας με τον φορέα ΑΣΕΠ στην προκήρυξη 7Κ/2022.

Τα τελικά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2022 του ΑΣΕΠ κοινοποιήθηκαν για την πλήρωση σειράς θέσεων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων 974 μόνιμων θέσεων σε δομές του Υπουργείου Υγείας και σε προσωπικό με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με διάρκεια τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με τον νόμο 4765/2021.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι υποψήφιοι που δεν επιλέχθηκαν θα αναγράφονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) τους, ο οποίος αναφέρεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων θα είναι ανωνυμοποιημένα. Πλήρη πληροφόρηση θα έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην προκήρυξη.

Ο πίνακας με τους επιλεγέντες υποψήφιους έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα δημοσιευθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά τη δημοσίευσή του στον σχετικό ΦΕΚ.

δειτε ακομα

δειτε ακομα