ΑΣΕΠ: Έναρξη Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών για 1.213 Μόνιμες Θέσεις

Για να δημιουργηθούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διορισμών από την προκήρυξη 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ, που αφορά στην συμπλήρωση 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού στην Δημοτική Αστυνομία, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη.

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή ξεκινάει την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 στις 8:00 π.μ. και τελειώνει την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024 στις 14:00 μ.μ.

ywAAAAAAQABAAACAUwAOw==

Οι υποψήφιοι που δεν υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας θα αποκλειστούν από τη διαδικασία. Συνιστάται να μην περιμένουν την τελευταία μέρα για υποβολή, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα σύνδεσης.

Οι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, που αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτησή τους. Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα υποβολής λόγω του διαδικτύου.

δειτε ακομα

δειτε ακομα