ΑΣΕΠ 2Γ/2002 – Επίσημο: Οι απαντήσεις και οι λύσεις στα θέματα του διαγωνισμού.

Ο ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τις ορθές απαντήσεις και λύσεις στα θέματα του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022) που έγινε στις 4 Μαρτίου. Ο διαγωνισμός αφορά στη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα για προσλήψεις στο Δημόσιο. Σημειώνεται ότι οι απαντήσεις σε 17 ερωτήσεις του μαθήματος «Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας» θα θεωρηθούν σωστές ανεξαρτήτως αν έχουν απαντηθεί σωστά ή όχι. Αιτία για αυτή την απόφαση βαθμολόγησης, είναι η μη ευκρίνεια στις φωτοτυπίες. Οι ανακοινώσεις των απαντήσεων στα θέματα έγιναν την Παρασκευή (10/03) από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στο διαγωνισμό μπορούν να δουν τις σωστές απαντήσεις στα θέματα του μαθήματος «Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας» και στο μάθημα «Εξέταση Γνώσεων», μέσω του ιστότοπου του ΑΣΕΠ. Σημειώνεται ότι οι ερωτήσεις του μαθήματος «Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας» έχουν διαφορετικό βαθμό δυσκολίας και αξίας, ενώ οι ερωτήσεις του μαθήματος «Εξέταση Γνώσεων» αφορούν σε θέματα της ειδικότητας του κάθε υποψηφίου.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι απαντήσεις στις ερωτήσεις του διαγωνισμού αποτελούν κριτήριο για την κατάταξη των υποψηφίων στον πίνακα βαθμολογίας, σε συνδυασμό με άλλα κριτήρια όπως η βαθμολογία των σπουδών τους και η επαγγελματική τους εμπειρία.

δειτε ακομα