ΑΣΕΠ 1Γ/2024: Πώς θα διαμορφωθεί η βαθμολογία από τον γραπτό διαγωνισμό και τι περιλαμβάνουν οι εξετάσεις

Έχει κυκλοφορήσει ένας οδηγός για τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, που αφορά την πρόσληψη Δασοπόνων ΤΕ στο Δημόσιο, από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, οι εξετάσεις θα είναι ηλεκτρονικές και θα πραγματοποιηθούν στα κτίρια της OTEAcademy (Σπάρτης 1 και Πέλικα, 151 22, Μαρούσι Αττικής).

ΑΣΕΠ 1Γ/2024: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για τον γραπτό διαγωνισμό

 • Η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση θα διεξαχθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι στην OTEAcademy (Σπάρτης 1 και Πέλικα, 151 22, Μαρούσι Αττικής) στην καταχωρημένη ώρα προσέλευσης στο πρόγραμμα, διαφορετικά δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος.
 • Η κατανομή στις αίθουσες γίνεται αλφαβητικά με βάση το επώνυμο.
 • Την ημέρα της εξέτασης, πρέπει να έχουν μαζί τους ταυτότητα και διαβατήριο για ταυτοπροσωπία. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή χωρίς έγκυρα έγγραφα ταυτοπροσωπίας.
 • Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, μπορούν να έχουν μαζί τους δύο στιλό και νερό.
 • Απαγορεύεται η χρήση βιβλίων, σημειώσεων, και υπολογιστών. Μη συμμορφωθείτε, θα αποβληθείτε.
 • Απαγορεύεται να έχουν μαζί τους μέσα επικοινωνίας. Μέσα επικοινωνίας πρέπει να είναι απενεργοποιημένα.

Πώς θα διεξαχθούν οι Εξετάσεις

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν δύο τεστ:

Α) Τεστ Δεξιοτήτων – Γνωστικής Ικανότητας

Β) Τεστ Εργασιακής Συμπεριφοράς

Οι δύο τεστ έχουν ίση βαρύτητα στη βαθμολογία. Η τελική βαθμολογία είναι ο μέσος όρος από τα δύο τεστ.

 • Η συνολική διάρκεια των δύο τεστ είναι περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά.
 • Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση.
 • Δεν υπάρχει διάλειμμα μεταξύ των τεστ.
 • Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση πριν από την ολοκλήρωση των τεστ.
 • Πρέπει να παραδώσουν το υλικό πριν αποχωρήσουν από την αίθουσα.

Για πληροφορίες τις ημέρες του διαγωνισμού (6-7 Ιουλίου 2024), μπορείτε να καλέσετε στο 2106114400 (OTEAcademy).

δειτε ακομα

δειτε ακομα