Αποζημιώσεις – Τέμπη: Η ανακοίνωση της Hellenic Train. Αποζημιώσεις – Τέμπη: Η ανακοίνωση της εταιρείας Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι.

Η Hellenic Train ανακοίνωσε προκαταβολές για την κάλυψη των άμεσων οικονομικών αναγκών των οικογενειών των θανόντων και των τραυματιών επιβατών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Συγκεκριμένα, θα καταβάλλει προκαταβολή ποσού 42.000 ευρώ στις οικογένειες των θανόντων επιβατών και ποσό από 5.000 έως 10.000 ευρώ στους τραυματίες επιβάτες, ανάλογα με τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους. Επιπλέον, θα δοθεί αποζημίωση 300 ευρώ για τις αποσκευές των οικογενειών των θανόντων, των τραυματιών και των λοιπών επιβατών της μοιραίας αμαξοστοιχίας. Η εταιρεία τονίζει ότι αυτό δεν συνιστά αποδοχή ευθύνης από την πλευρά της, αλλά είναι μια κίνηση κοινωνικής ευαισθησίας, λαμβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Πρακτική σε ανάλογα σιδηροδρομικά δυστυχήματα.Η Hellenic Train ανακοίνωσε τη διαδικασία και τις λεπτομέρειες για την καταβολή προκαταβολών σε θανόντες και τραυματίες επιβάτες της άνω αμαξοστοιχίας σε σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1371/2007 και λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική ευαισθησία, η εταιρεία θα καταβάλλει προκαταβολή ποσού €42.000 στις οικογένειες των θανόντων επιβατών και ποσά €5.000 ή €10.000 στους τραυματισθέντες επιβάτες ανάλογα με το αν νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή όχι. Επιπλέον, θα δοθεί αποζημίωση ποσού €300 για τις πάσης φύσεως αποσκευές των επιβατών και ζώων. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή των ποσών. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν προβλέπει συγκεκριμένο ποσό ελάχιστης προκαταβολής, η Hellenic Train αποφάσισε να καταβάλει αυτές τις προκαταβολές για την άμεση κάλυψη των οικονομικών αναγκών των δικαιούχων.

δειτε ακομα