Αναβαθμίζονται 11 επιδόματα – Λίστα

Ο αύξων κατώτατος μισθός θα οδηγήσει σε αναβάθμιση 11 επιδομάτων. Οι νέες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό θα κυμανθούν από 5% έως 6%, (+39 ή +46 ευρώ αντίστοιχα) και θα επηρεάσουν μια σειρά από επιδόματα. Οι αυξήσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται στις βασικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης.

Μέχρι το τέλος της τετραετίας, ο κατώτατος μισθός θα φθάσει τα 950 ευρώ, ενώ ο μέσος μικτός μισθός θα είναι 1.500 ευρώ.

Αναβαθμίζονται 11 επιδόματα: Δείτε ποια είναι

 1. Βοήθημα λήξης ανεργίας: Ισούται με 13 ημερήσια επίδοματα
 2. Επίδομα γονικής άδειας: Ίσο με το ποσό του κατώτατου μισθού
 3. Βοήθημα τρίμηνης παραμονής στα μητρώα ανέργων: Ίσο με 15 ημερήσια επίδοματα
 4. Ειδική παροχή μητρότητας: Ίσο με το ποσό του κατώτατου μισθού
 5. Βοήθημα μη μισθωτών: Ίσο με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας
 6. Επίδομα εργασίας: Ισούται με το 50% του επιδόματος ανεργίας
 7. Επίσχεση εργασίας: Το ποσό του ισούται με 20 ημερήσια επίδοματα
 8. Αποζημίωση εργοδότη για αφερεγγυότητα: Το ποσό του ανέρχεται έως και σε 3 μισθούς
 9. Επίδομα πρακτικής άσκησης (ΙΕΚ ΔΥΠΑ): Ίσο με 80% του κατώτατου μισθού
 10. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας: Ίσο με το ποσό του κατώτατου μισθού
 11. Εποχικό επίδομα για σμυριδεργάτες, καλλιτέχνες, υπάλληλοι τουρισμού κ.λπ.

Πότε θα γίνουν οι αυξήσεις

Οι συζητήσεις για την αυξημένη κατώτατη μισθοδοσία θα ολοκληρωθούν προς το τέλος του έτους. Ανάλογα με τα δημοσιονομικά στοιχεία και το ποσοστό ανεργίας, οι νέες αυξήσεις αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τον Μάιο του 2024.

δειτε ακομα