Αλλαγές από τον νέο ηγέτη της ΕΛΛΑΣ: Οι διορισμοί των υποστρατηγών και ταξιάρχων.

Ο Αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος, ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε καθήκοντα ως Αρχηγός της ΕΛΑΣ, προχώρησε σε νέες τοποθετήσεις Υποστρατήγων και Ταξιάρχων. Με απόφαση του Αρχηγού της ΕΛΑΣ, οι τοποθετήσεις των Υποστρατήγων περιλαμβάνουν τον Κωνσταντίνο Μαρκόπουλο από τον Κλάδο Ασφάλειας/Α.Ε.Α. στη Δ/νση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων/Α.Ε.Α. ως Διευθυντής, τον Γεώργιο Μπαλλά από τη Δ/νση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων/Α.Ε.Α. στη Γενική Δ/νση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων ως Γενικό Διευθυντή και τον Βασίλειο Ρόκκο από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας στη Γ.Α.Δ. Αττικής ως Βοηθός. Οι τοποθετήσεις των Ταξιάρχων περιλαμβάνουν τον Μαρίνο Σταγάκη από τη Δ/νση Δημόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α. στον Κλάδο Ασφάλειας ως Προϊστάμενο και τον Κωνσταντίνο Χαλκιά από τη Δ/νση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών στην Αστυνομική Ακαδημία.

δειτε ακομα