Αιτήσεις για 145 προσλήψεις στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία τώρα ανοικτές

Έχει ανοίξει η διαδικασία αιτήσεων για 145 θέσεις εργασίας στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Τα άτομα που θα προσληφθούν θα έχουν ετήσιες συμβάσεις και πρέπει να έχουν τεχνολογική και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι συμβάσεις εργασίας ισχύουν για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή μέχρι το τέλος του έργου ή της υποχρέωσης που αφορά. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 50 ετών και να είναι τεχνολογικής ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πώς να υποβάλλετε αίτηση για τις 145 θέσεις εργασίας στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν έως την Δευτέρα 5 Ιουνίου του 2023 με τη συμπλήρωση της αίτησης με κωδικό, κατά περίπτωση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και την υποβολή αυτής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τους υποψηφίους πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πρέπει να έχει υπογραφεί με φυσική υπογραφή του υποβάλλοντα και να είναι υποκείμενη σε εμπρόθετο έλεγχο. Οι αποστολές των αιτημάτων με ταχυδρομείο θεωρούνται έγκαιρες με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Ο ανοιχτός χρόνος επιλογής για την υποβολή των αιτήσεων καθορίζεται από τη ημερομηνία υποβολής αυτών και, στην περίπτωση των αιτούντων πληροφορίες και αξιολογήσεων σχετικά με τη θέση και τα δικαιολογητικά τους, από την ημερομηνία υποβολής αυτών.

δειτε ακομα