Η Hellenic Train θα κινήσει αγωγή κατά του ΟΣΕ από το 2022 για τη συντήρηση του δικτύου.

Από τον Δεκέμβριο του 2022 υπάρχει μια αγωγή που κατέθεσε η Hellenic Train εναντίον του ΟΣΕ, ζητώντας από αυτόν να καταβάλει το ποσό των 1.149.000 ευρώ συν 275.000 από ΦΠΑ. Η εταιρεία κατηγορεί τον Οργανισμό ότι έχει παραβιάσει την υποχρέωσή του για την ορθή συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Η αγωγή εκκρεμεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών από τις 29/12/2022.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο ΟΣΕ δεν έχει προχωρήσει σε αποκατάσταση των προβλημάτων παρά τις οχλήσεις, με αποτέλεσμα η Hellenic Train να χρεώνεται για εργασίες συμπληρωματικής συντήρησης από τις 14 Σεπτεμβρίου του 2017. Το ποσό αυτών των εργασιών ανέρχεται στο συνολικό ποσό του 1.149.000€. Η εταιρεία καταγγέλλει επίσης ότι ο ΟΣΕ επέλεξε να επιδείξει πλήρη αδιαφορία σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

Η ανωτέρω κατάσταση του δικτύου ανάγεται σε χρονικό διάστημα πριν τις 14 Σεπτεμβρίου 2017 και σε παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν διευθετηθεί από την απονομή των σχετικών αρμοδιοτήτων στον ΟΣΕ. Οι ανωτέρω ελλείψεις και παραλείψεις εκ μέρους του ΟΣΕ και η εντεύθεν παραβίαση της υποχρεώσης του για συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου είχε ως αποτέλεσμα την ανάγκη αντιμετώπισης των τεράστιων προβλημάτων λειτουργίας του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί η Hellenic Train μέσω εργασιών που μπορούσαν να το καταστήσουν τουλάχιστον ασφαλές και δυνάμενο να εκτελέσει δρομολόγια.

δειτε ακομα

δειτε ακομα