Αύξηση του επιδόματος μητρότητας στο επίπεδο του ελάχιστου μισθού

Το επίδομα μητρότητας για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2024, στο επίπεδο του ελάχιστου μισθού, που ανέρχεται σε 150-200 ευρώ αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

Οι μητέρες θα λαμβάνουν το επίδομα για 9 μήνες μετά τη γέννηση, αντί για τους 4 μήνες που ίσχυαν ως τώρα, και αυτό θα ανέρχεται σε 780 ευρώ ή περίπου 4.700 – 6.200 ευρώ, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα.

Η αύξηση του επιδόματος μητρότητας συνδέεται με τις αυξήσεις του ελάχιστου μισθού.

Συγκεκριμένα, το όφελος το 2024 θα είναι μεγαλύτερο όσο αυξάνεται ο ελάχιστος μισθός (περίπου 800 ευρώ το 2024 και έως 950 ευρώ μέχρι το 2027) για κάθε παιδί που γεννιέται στην οικογένεια.

Επί του παρόντος, οι εργαζόμενες μητέρες έχουν δικαίωμα σε 6 μήνες ειδική άδεια προστασίας μητρότητας. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, αυτή η άδεια θα αυξηθεί σε 9 μήνες.

Τι πρέπει να κάνουν οι μητέρες για να λάβουν το επίδομα μητρότητας

Οι εργαζόμενες μητέρες μπορούν να ζητήσουν ειδική άδεια για τη φροντίδα του παιδιού τους από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), αρκεί να είναι ασφαλισμένες στον ΕΦΚΑ και να εργάζονται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ως εξαρτημένες ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Η αίτηση για την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας υποβάλλεται από την ίδια την εργαζόμενη μητέρα ή από εκπρόσωπο στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΥΠΑ, εντός 60 ημερών από τη λήξη της προηγούμενης άδειας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ειδικής άδειας, ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίο ποσό ίσο με τον ελάχιστο μισθό, όπως καθορίζεται κάθε φορά, καθώς και αναλογίας για το επίδομα δώρων και αδείας, με βάση το προαναφερόμενο ποσό.

Όσον αφορά στο επίδομα αδείας, ο εργοδότης καταβάλλει τη διαφορά που προκύπτει από το ποσό που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ για το επίδομα αδείας. Τόσο οι μισθοί όσο και το επίδομα αδείας καταβάλλονται ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος της εργαζόμενης σε ετήσια κανονική άδεια.

δειτε ακομα