Αυτεπαγγέλτως και χωρίς μήνυση θα διώκονται όλα τα εγκλήματα σε βάρος ΟΤΑ και Δημοσίου

Η αλλαγή που προτείνεται στον Ποινικό Κώδικα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προβλέπει ότι όλα τα εγκλήματα που διαπράττονται κατά δημόσιων φορέων ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα διώκονται αυτεπαγγέλτως και χωρίς την υποχρέωση μηνύσεως από τους εν λόγω φορείς. Αυτή η ρύθμιση εξαλείφει τυχόν προστασία δραστών και επιτρέπει την ποινική δίωξη για αδικήματα που διαπράττονται εις βάρος τους.

Οι νομικοί κρίνουν την πρόταση ως δίκαιη και απαραίτητη, καθώς εξασφαλίζει την αυτεπάγγελτη δίωξη για όλους τους δράστες που κάνουν παράνομες πράξεις κατά του δημοσίου.

Η αλλαγή

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο νέο όρο, τα εγκλήματα που διαπράττονται κατά του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα διώκονται αυτεπαγγέλτως, χωρίς την ανάγκη μηνύσεως από τους εν λόγω φορείς.

δειτε ακομα