534 ευρώ και τον Φεβρουάριο για τους γουνοποιούς

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση αναφέρει ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2024, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο για τις επιχειρήσεις στον κλάδο της γουνοποιίας που επλήττονται από τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Η ανακοίνωση αφορά την υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας για τον μήνα Φεβρουάριο 2024. Συγεκριμένα, για συμβάσεις εργασίας που τίθενται σε αναστολή από την 1η Φεβρουαρίου έως και την 5η Φεβρουαρίου 2024, οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις απολογιστικά μέσα στο χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου 2023 έως και την 5η Φεβρουαρίου 2024. Για συμβάσεις που τίθενται σε αναστολή από την 6η Φεβρουαρίου 2024 και έπειτα, ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

δειτε ακομα

δειτε ακομα