160 νέες προσλήψεις σε σχολεία – Ποιες ειδικότητες αφορά

Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη 160 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων. Οι προσλήψεις θα είναι με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ) για το διδακτικό έτος 2024 – 2025.

Τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών επέκριναν την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας από ΟΤΑ α’ βαθμού για τις ανάγκες σχολικών μονάδων το έτος 2024 – 2025, με συνολικό αριθμό 15.527 ατόμων για όλα τα σχολεία της χώρας.

Ειδικότητα

Για τη συγκεκριμένη προκήρυξη, απαιτείται η εξής ειδικότητα:

  • ΥΕ Καθαριστές σχολικών μονάδων – 160 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 4/2024 και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση: Κριάρη 40, ΤΚ 73132. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα προσόντα, τις ιδιότητες και την εμπειρία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει τη Δευτέρα 8 Ιουλίου και λήγει την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024.

δειτε ακομα

δειτε ακομα