Ένας κρυφός μηχανισμός που μπορεί να σώσει ζωές – Βρίσκεται στα αυτοκίνητα

Οι περισσότεροι αναβάτες δεν γνωρίζουν πως στα σύγχρονα αυτοκίνητα υπάρχει ένας κρυφός μηχανισμός που βοηθάει να μειωθούν ή και να αποτραπούν οι συνέπειες μιας σύγκρουσης.

Όταν ακούμε για κρυφό μηχανισμό, συνήθως κάτι τρομακτικό μας έρχεται στο μυαλό. Ως αναβάτες που οδηγούμε αυτοκίνητα, δεν είναι ωστόσο κάτι τρομακτικό αυτός ο μηχανισμός, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο μας και περιβάλλει τους επιβάτες σε περίπτωση σύγκρουσης.

Αναφερόμαστε στον πυροτεχνικό μηχανισμό που είναι τοποθετημένος στους προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας. Οι προεντατήρες βρίσκονται ενσωματωμένοι στις ζώνες ασφαλείας και ενεργοποιούνται μόνον σε περίπτωση σύγκρουσης. Αυτός ο μηχανισμός προορίζεται για να περιορίσει τις συνέπειες μιας σύγκρουσης, ώστε να μειωθεί το κίνδυνος τραυματισμού για τους επιβάτες του αυτοκινήτου.

Ζώνη ασφαλείας

Οι αισθητήρες του αυτοκινήτου, όταν διαβάζουν μια ισχυρή επιβράδυνση ή άλλα δεδομένα που υποδηλώνουν σύγκρουση, ενεργοποιούν αυτόματα τον προεντατήρα στις ζώνες ασφαλείας, έτσι ώστε να σφιχτοποιήσουν και να κρατήσουν τους επιβάτες στις θέσεις τους. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού ενός επιβάτη σε περίπτωση σύγκρουσης.

Επιπλέον, οι ζώνες ασφαλείας έχουν και μια άλλη μέθοδο για να αποτρέψουν τον τραυματισμό των επιβατών: μπορούν να περιορίσουν την πίεση που ασκείται στη ζώνη, ώστε να αποτραπεί ο τραυματισμός που προκαλείται από το πάρα πολύ ένταση της ζώνης στα σημεία επαφής με το σώμα.

"Ζώνες

δειτε ακομα