Απαγόρευση κυκλοφορίας στην Αττική Οδό και την Εθνική Οδό – Ποια οχήματα επηρεάζονται;

Οι κανόνες που διέπουν την είσοδο σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας δεν επιτρέπουν τη χρήση όλων των τύπων οχημάτων. Η κίνηση σε αυτούς τους δρόμους επιτρέπεται μόνο σε οχήματα που μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλύτερη των 70 χλμ/ώρα. Τα Ελαφριά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (Ε.Π.Η.Ο.), όπως ηλεκτρικά πατίνια, ηλεκτρικά τροχοπέδιλα, ηλεκτρικές τροχοσανίδες, αυτοεξισορροπούμενα μονόκυκλα ή δίκυκλα hoverboards και segways, δεν μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια σε αυτούς τους δρόμους και θέτουν σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Επιπλέον, δημιουργούν πρόβλημα στη ροή της κυκλοφορίας και επιβαρύνουν με ένα επιπλέον κινούμενο αντικείμενο το οπτικό πεδίο των υπόλοιπων οδηγών που προσπαθούν να κινηθούν με το όριο ταχύτητας. Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η κίνηση τους σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας απαγορεύεται και το πρόστιμο είναι της τάξης των 200 ευρώ. Επιπλέον, τα Ε.Π.Η.Ο. απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε οδούς όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χλμ/ώρα και το πρόστιμο για τους παραβάτες είναι 80 ευρώ.

δειτε ακομα