Ο δήμος Ζωγράφου δημιούργησε έναν συμβουλευτικό σταθμό για την Άνοια.

Ο Δήμος Ζωγράφου ξεκίνησε μια νέα κοινωνική πρωτοβουλία με την ίδρυση του Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια, σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων και την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Η δράση αυτή έχει ως στόχο την υποστήριξη και εξυπηρέτηση ατόμων με προβλήματα μνήμης και Άνοιας, καθώς και των φροντιστών τους. Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας εντάσσεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας – Κοινωνικής Ανάπτυξης και Ισότητας των Φύλων και στελεχώνεται από εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό που ήδη απασχολείται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

δειτε ακομα