Ο Παπαστεργίου δηλώνει ότι το νερό είναι κοινό αγαθό και ότι τα δίκτυα πρέπει να παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο.

φερε επίσης τη σημασία της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των Δήμων και των ΔΕΥΑ για την επίτευξη αυτών των στόχων. Τέλος, εξέφρασε την ελπίδα του ότι η συζήτηση και η συνεργασία θα συνεχιστούν για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος για τους πολίτες.Σύμφωνα με ανακοίνωση, το 2022 οι ΔΕΥΑ θα αντιμετωπίσουν αύξηση του ενεργειακού κόστους τους κατά 120 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχουν λάβει ενίσχυση από το κράτος. Παράλληλα, δεν πρόκειται να αυξήσουν την τιμή του νερού. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις παροχής νερού παραμένουν υπό τον έλεγχο των δήμων και έχουν δημόσιο χαρακτήρα. Επιπλέον, αναφέρει ότι οι ΔΕΥΑ θα πρέπει να επικεντρωθούν σε μικρά και ευέλικτα έργα για τη διαχείριση των πλημμυρικών νερών και των χειμάρρων. Τέλος, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογραμμίζει τη σημασία της υλοποίησης έργων ΑΠΕ για τις ΔΕΥΑ και το περιβάλλον.

δειτε ακομα