Παπαστεργίου: Είμαστε ικανοποιημένοι με τη δέσμευση της Κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει πρόθεση ιδιωτικοποίησης των υδάτων της χώρας.

ηνικό προσωπικό, ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα των ΔΕΥΑ να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πολίτες. Επίσης, η ΚΕΔΕ ζήτησε την αποκατάσταση των καθυστερήσεων στην καταβολή των οφειλόμενων ποσών στους Δήμους από το Υπουργείο, καθώς και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την αναβάθμιση των υποδομών των ΔΕΥΑ.

Τέλος, η ΚΕΔΕ εξέφρασε την αντίθεσή της στην πρόταση του ΥΠΕΝ για την επιβολή ειδικού τέλους στους καταναλωτές ύδατος, το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά τους πολίτες και θα αυξήσει το κόστος των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Αντίθετα, πρότεινε την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων για την χρηματοδότηση των ΔΕΥΑ, όπως η εξοικονόμηση δαπανών και η αύξηση των εσόδων από την παροχή υπηρεσιών.

Στη συνάντηση μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δόθηκαν δεσμεύσεις από την Κυβέρνηση που ικανοποιούν τις ανησυχίες της ΚΕΔΕ. Συγκεκριμένα, η Πολιτεία διατηρεί το σύνολο των ρυθμιστικών και κανονιστικών αρμοδιοτήτων για την υδατική πολιτική, δεν υπάρχει πρόθεση ιδιωτικοποίησης του νερού και αναγνωρίζεται η προτεραιότητα της ασφάλειας και υγιεινής του νερού. Επίσης, η Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων θα λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη τις εισηγήσεις και προτάσεις των φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος. Τέλος, οι συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών ύδατος αφορούν μόνο τις εταιρείες ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ.Στο αναδιατυπωμένο σχέδιο νόμου προβλέπεται η εκπροσώπηση της ΚΕΔΕ στα Συμβούλια Υδάτων κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, τονίζει ότι οι αλλαγές που έχουν συμφωνηθεί στο κείμενο του νομοσχεδίου, καθώς και οι επιπλέον αλλαγές που θα γίνουν, μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες σε ένα κρίσιμο ζήτημα που αφορά την ποιότητα ζωής και τη δημόσια υγεία. Επίσης, επισημαίνει ότι η Αυτοδιοίκηση θεωρεί κρίσιμο ζήτημα τη δέσμευση πως δεν υπάρχει πρόθεση ιδιωτικοποίησης του νερού και ότι οι Δήμοι θα έχουν ρόλο και λόγο στα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των υδάτων.

δειτε ακομα

δειτε ακομα